Art. 12.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

Dyrektor urzędu morskiego odmawia, w drodze decyzji, wystawienia książeczki żeglarskiej, jeżeli z wnioskiem wystąpiła osoba:

1) nieuprawniona;

2) która jest niezdolna do wykonywania pracy na statku ze względu na stan zdrowia;

3) (uchylony)

4) wobec której zachodzą przesłanki odmowy wydania paszportu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.