Wyrok z dnia 2014-09-10 sygn. II C 477/14

Numer BOS: 137649
Data orzeczenia: 2014-09-10
Rodzaj organu orzekającego: Sąd powszechny
Sędziowie: Rafał Schmidt (przewodniczący)

Najważniejsze fragmenty orzeczenia w Standardach:

Zobacz także: Uzasadnienie

Sygn. akt: II C 477/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2014 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. w II Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący : Sędzia SR R. S.

Protokolant : Jarosław Dąbrowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2014 roku w W.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

przeciwko Szpitalowi (...) w W.

o zapłatę 47.198,41 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz Szpitala (...) w W. kwotę 2.400 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Treść orzeczenia pochodzi z bazy SAOS (www.saos.org.pl).

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.